Verbaeterde ‘Pool’

Belaefd aangebooje aan L.C. -titels, naam en adres onbekènd – dae zoeë vriendelèk waas énkele aanwiezinge te te gaeve, um Heldjes zoeë good as ’t kan sjrieve wie m’n ’t sjprèkt en huuërt.

Toe ich lees det versje makde
Van ‘de Pool’, ge wèt nag wel,
Daoch ich neet dao ‘mét te trèkke’
Bèj ‘hieër Veldeke aan de bel’.

Um d’n ‘Dörper Pool’ te ieëre
Dee ich ’t in de Dörper taal.
Sjonder klonk ‘t, ondanks foute,
Hollands det waas wiêt te kaal.

‘Ontkroeeënde Pool’ is now gezuuverd,
Foute… foï, die mooste d’r aan.
Heldjes sjrieve, hoe! Des laostig,
Aevel ’t maag neet van de baan.

Mien gereim hebt gae verbaeterd,
Ongevraogd, zoeë mer vur niks;
As ic heur adres mer kènde
Sjteurde ich uch eine riks.

Want die bèjlaag van det bledje
Woe me dus oet lieëre kan
Wie me Heldjes good mot sjrieve,
Zoe ’t mich waerd zien, geluif det man.

En ich wil uch auch bedanke
Vur de moote en den ink,
Vur ‘t verbaetere van die foute
Want besjlist, det deeg è kink.

‘Mer wie zit det toch mèt ‘kallen’,
Woerum sjrieft gae dao ein ‘n’?
Toe gae ‘praote’ songer ‘n’ sjreeft,
Heit gae toe ein druuëge pen?

Dor de zunj die ich gedaon heb
Teege sjpelling in ’t gedeech
Wat betreuft good Heldjes sjrieve
Sjloog ich ‘Veldeke’ in ’t gezeech.

Daarum vraog ich: ‘Toe vergaef mich’
‘Veldeke’ en gae auch hieër;
Lèt neet al te sjerp op foute
Angers durf ich ’t has neet mieër.

De kerstaje – gen kestanje-
zien in Dörp dus blieve sjtaon,
mer as wae van sjtruuk ins sjtuute
is ’t auch mit heur gedaon.

En det ich vur Börgemèsjter
Burgemisjter hei gezat,
Hoop ich, zal hae mich vergaeve
’t waas per ongeluk, des glad.

En de päöl… det zien dus lèllekers,
Bieëstig lèllek en daarum… d’r oet!
Mer ‘de Pool’ as ‘Pool’ is good dus;
Det zek ich dan tot besjloet.

In ‘t Blèdje van 6 december 1947