‘In den Steghe’ verder uitgezocht

Bij het uitzoeken van een stamboom is de kans groot op zaken uit te komen, die niet zo 1-2-3 verklaarbaar zijn.

Er zijn enkele families uit de voormalige gemeente Helden die als ‘alias-naam ‘In gen Steege’ of ‘In ghen Stegh’ hadden. Waar deze naam vandaan komt is, was nog even een speurtocht.

De alias-naam komt voor bij onder meer Elisabeth Gommans en voorouders en Joannes Janssen, waar ze in 1662 mee getrouwd is.

Maar dichterbij in ‘mijn’ stamboom-tak is er ook sprake van ‘Aen gen Stegh’. Marcellus Sillen (1636-1715) overleed op 17 mei 1715 ‘aen gen Stegh’. Marcellus was getrouwd met Johanna Stercken (1643), wiens oom, Joannes Stercken (1600) de stamvader is van mijn stamboom.

Er zijn meerdere verklaringen. Jeu Smeets zegt hierover: “Volgens mij heeft De Steegh mogelijk betrekking op een gebied binnen Beringe dat vroeger ook Bieringe of Beucken / Buycken werd genoemd, in de buurt van het huidige kerkhof. De familie Steeghs ontleent hieraan haar naam en ook de familie van den Beucken.” Smeets haalt de bevestiging van deze informatie uit een gezinsklapper van meester Sjeng Peeters, die in het verleden van vele inwoners van Helden de stamboom heeft uitgezocht. “De achternamen Gommans en Janssen hebben hier dan ook mee te maken”, aldus Jeu Smeets.

Maar als de Steegh een toponiem is dan moet hierover meer bekend zijn binnen de gemeente. Ook de Loosteeg wordt genoemd. “De familie Steeghs woonde het meest in Beringe en incidenteel in de Loosteeg”, aldus Jeu Smeets die ook nog aangeeft dat de Hertsteeg oftewel de Heertsteeg ook een mogelijkheid is, die lag tussen Panningen en Beringe.

De Loosteeg wordt nog even verder onder de loep genomen. In de Tranchotkaart werd de Loosteeg vermeld als ‘In de Stegh’, te weten voor het gebied tussen ‘Op Stox’ en ‘An den Loo’, een boerderij met meerdere gebouwen. In het Meet- en Schatboek van Helden komt een inwoner van de Loosteeg voor als ‘Gies in den steegh’. “Met dit gegeven lijkt voldoende bewijs te zijn waar de achternaam of bijnaam vandaan komt en waar het goed heeft gelegen”, zo besluit Jeu Smeets.

Er is een tekening uit de Franse Tijd, waarop buurtschap ‘de Loo’ gemeld wordt. Op de kaart is te zien dat er een gedeelte ligt dat ‘An de Stegh genoemd wordt, dit zou het verhaal van Jeu Smeets rechtvaardigen…

Toch zijn er ook nog andere deskundigen die menen dat de naam afkomstig is van een boerderij die de betreffende naam had. Die boerderij zou achter het Haagveld en de Hoven hebben gelegen, dit wordt het ‘Steeghsveld’ genoemd.

De waarheid zal ergens in het midden liggen…