Een Dörper klokje luidt nog altijd in Brazilië

De wat oudere lezers kunnen zich het oude Raadhuis van Helden-Dorp nog wel voor de geest halen. Personen van de generatie van deze auteur, moeten het hebben van foto’s of verhalen. In Fortaleza is echter een attribuut afkomstig van dit Dörper raadhuis dat er nog dagelijks aan herinnert. Het klokje, dat in één van de dakruiters heeft gehangen en vroeger luidde voor elke raadsvergadering, luidt nu tijdens elke Heilige Mis in deze Braziliaanse metropool.

Uitsnede uit een schilderij van Lei Steeghs

Het Raadhuis aan het Mariaplein in Helden werd op 1 juli 1788 opgeleverd. Het klokje in de toren diende niet alleen om de raadsvergadering aan te kondigen. Ook had het klokje de taak om als er brand was, de brandweermannen te alarmeren om snel naar het raadhuis te komen om te horen waar er brand was.

Tijdens de rondvraag van de gemeenteraadsvergadering van 9 september 1945 wordt voor het eerst geopperd het raadhuis af te breken. Vanwege het opblazen van de kerk was het gebouw dermate beschadigd dat renovatie een dure opgave zou blijken. Vanwege het feit dat er in Panningen een gemeentehuis werd betrokken, bood het raadhuis in Helden nog enkele jaren bewoning van enkele Dörper mensen, waaronder Sjors en Leny Krijnen en Wiel en Mia Kranen. Er werden door met name de Dörper gemeenschap nog enkele acties op touw gezet om het raadhuis te behouden. Het was tevergeefs. Tijdens de raadsvergadering van 27 december 1962 opperde wethouder Herman Reijnen om ‘dit schandaal’ af te breken. Dit gebeurde uiteindelijk in 1964.

Het klokje was tijdens de afbraak al enkele jaren weg. Dit klokje maakte in 1958 een verrassende bootreis naar Brazilië om een tweede leven te beginnen.

Het kwam allemaal door de Dörper pater Jan Hermans (1911-1971). Die verbleef, na 21 jaar leven en werken in Brazilië, voor zijn tweede vakantie enkele maanden in Nederland. In die dagen waren zijn collega’s in Fortaleza, de hoofdstad van de deelstaat Ceará, de kerk van Nossa Senhora dos Remédios aan het verfraaien. Daartoe kocht men voor het nieuwe altaar, ontworpen door pater Jan van Engelen, bij de firma Esser in Weert voor 4.300 gulden een tabernakel, een kruisbeeld en zes kandelaars.

Detail uit het schilderij van Harie Kranen van het oude Raadhuis

Pater Jan kreeg het raadhuisklokje in de gaten, vond dat het best zou passen op het vernieuwde priesterkoor in Fortaleza en diende via zijn broer Karel, lid van de gemeenteraad van Helden, een verzoek in om het klokje te bemachtigen.

De heer Hermans zegt dat er in Helden-Dorp een missionaris gevraagd heeft om het kleine klokje in het torentje van het oude raadhuis te kunnen kopen of krijgen… De Voorzitter vraagt de raadsleden of tegen de verkoop van dit klokje enig bezwaar is. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten dit klokje te verkopen aan Missionaris Hermans voor f 1,–.”

Het klokje werd op de zolder van het Missiehuis in Panningen door Broeder Tinus Wenmekers in een houten kist gedaan zodat het op 22 november 1958 veilig verscheept kon worden naar Brazilië. Daar hangt het nog steeds in de Nossa Senhora dos Remédios, de kerk van het Onze Lieve Vrouw van de Geneesmiddelen. Padre Silvio Batista Mitozo gebruikt het nog dagelijks tijdens de eucharistieviering.

 

Met dank aan Jan Pubben, Lei Steeghs en Gerrit Frencken