Voorouders waren mandenvlechters: Het ambacht herleeft!

Stokkem doet een beroep op mensen met een hart voor het oude korfambacht. De voorouders van mijn vrouw waren mandenvlechters die vanuit Duitsland in het Belgische Stokkem terecht kwamen, in die tijd hoorde dat gebied beurtelings bij het hertogdom Gulik, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, België (in de periode 1830-39) en de Duitse Bond.

Stokkem stond in de verre omgeving bekend vanwege het mandenvlechten. Vele overgrootouders zochten daar hun heil om te werken en om hun kinderen naar de mandenvlechterschool aldaar te sturen. In het begin van de twintigste eeuw waren er in Stokkem 96 korvers-ateliers, waarvan er 34 betaald personeel in dienst hadden. In 1923, bijna 100 jaar geleden werd de ‘Teen-en rietvlechtschool’ opgericht waar velen Stokkemenaren een opleiding genoten tot mandenvlechter en meubelmaker. De huidige Buso-school ‘De Garve’ vindt daar haar oorsprong.

In 1994 werd met de opening van het museum ‘De Wissen’ in Stokkem invulling gegeven aan een aloude droom namelijk een museum rond vlechtwerk. Na al deze jaren is dit museum dringend toe aan vernieuwing. Door de bouw van het nieuwe toeristische bezoekerscentrum langs de fietsdijk ontstaat de mogelijkheid om in het oude gebouw van ‘De Wissen’ de collectie vlechtwerk weer ten volle tot zijn recht te laten komen.

Een boeiend verhaal moet de bezoeker gaan meenemen door de tijd. Vandaag is vlechtwerk terug in de mode. Het duurzame materiaal van wilg en riet biedt tal van mogelijkheden. Creativiteit moet het opnemen tegen de lage loonlanden uit Azië.

Bij een bezoek aan de Duitse ‘Korbstadt’ Lichtenfels werden door een groep enthousiastelingen tal van ideeën opgedaan om niet enkel via een museum te werken maar om ook in het straatbeeld en via tal van acties te maken dat iedereen die Stokkem bezoekt onmiddellijk geconfronteerd wordt met het aspect korverij. Om dit alles in goede banen te leiden zijn Promo Stokkem en de Kunstkring Arnold Sauwen op zoek naar mensen die willen meewerken aan dit proces. Dit kan door deel te nemen aan de pas opgerichte werkgroep vlechtwerk. Vermits vele Stokkemenaren het korversbloed in de aderen hebben hopen de initiatiefnemers op voldoende interesse.

De werkgroep ‘vlechtwerk’ is online te bereiken.